Vietnamese Internet Banking – New Year Schedule

IC Markets No Comments

Dear trader,

Please be advised that withdrawals via Vietnamese Internet banking on Monday, January 3, 2022, will not be processed due to the New Year holiday schedule of Vietnamese banks.

All withdrawals placed after 8:00 am on Friday, December 31, 2021, Vietnam time, will be processed on Tuesday, January 4, 2022.

We wish you a happy new year.

____________________________________________________________________________________

Kính chào Quý khách,

Xin Quý khách vui lòng lưu ý, vào thứ Hai ngày 03/01/2022 các lệnh rút về Internet banking của Việt Nam sẽ không được thực hiện do lịch nghỉ lễ Tết dương lịch của các ngân hàng tại Việt Nam.

Các lệnh rút đặt sau 8h sáng thứ Sáu ngày 31/12/2021 tính theo giờ Việt Nam, sẽ được hỗ trợ duyệt trở lại vào thứ Ba ngày 04/1/2022.

Chúc Quý khách năm mới an lành.

Published by

IC Markets

IC Markets

IC Markets is revolutionizing on-line forex trading; on-line traders are now able to gain access to pricing and liquidity previously only available to investment banks and high net worth individuals.