INSTALL

การเพิ่มเงินไปยังบัญชี

IC Markets Global มีตัวเลือกการฝากเงินกว่า 14 วิธี ในสกุลเงินหลัก 10 ตัว ทำการฝากเงินในทันทีได้ฟรีโดยใช้วิธีการต่างๆ

ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

ตัวเลือกการฝากเงิน

บัตรเครดิตและเดบิต

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ ทันที ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

PayPal

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ ทันที ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

Neteller

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ ทันที ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

Neteller VIP

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ ทันที ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

Skrill

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ ทันที ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

UnionPay

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ ทันที ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

โอนเงินระหว่างประเทศ

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 2-5 business days ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

Bpay

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 12 - 48 ชั่วโมง ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

โบรกเกอร์ถึงโบรกเกอร์

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 2-5 business days ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

POLI

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ ทันที ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งในประเทศไทย

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 15 - 30 นาที ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

Rapidpay

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ It may take up to 2 business days ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

Klarna

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ It may take up to 2 business days ฝากเงินในตอนนี้

ตัวเลือกการฝากเงิน

Vietnamese Internet Banking

ที่รองรับ: ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ ทันที ฝากเงินในตอนนี้

การดำเนินการจ่ายเงิน

เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้เจ้าของบัญชีทำการฝากเงินไปยังบัญชีซื้อขายจากภายใน Secure Client Area โดยที่ Secure Client Area ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้แบบรีลไทม์โดยใช้บัตรเครดิต และ Skrill

ถ้าหากคุณยังไม่สามารถเข้าถึง Secure Client Area ของเราได้ โปรดทำตามคำแนะนำในการเข้าใช้งาน

ความปลอดภัยของเงินทุน

When funding your trading account, client money is held in Segregated Client Money Accounts with Top-Tier International Banks. Electronic payments are processed using SSL (Secure Socket Layer) technology and are encrypted to ensure security. All payment information is confidential and used only for the purpose of funding your trading account with IC Markets Global.

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

IC Markets Global ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการฝากเงินหรือถอนเงิน อย่างไรก็ตามคุณควรทราบว่า คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการนำเงินเข้าหรือออกจากธนาคารระหว่างประเทศบางแห่ง IC Markets Global ไม่มีส่วนรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าว

การจ่ายเงินโดยบุคคลที่สาม

IC Markets Global ไม่ยอมรับการจ่ายเงินจากบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินฝากทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังบัญชีซื้อขายของคุณมาจากธนาคารภายใต้ชื่อของคุณ การจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่น / บัตรเครดิตร่วม สามารถทำได้ถ้าหากเจ้าของบัญชีซื้อขายมีชื่ออยู่ในกลุ่มเจ้าของบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต

เริ่มต้นทำการเทรดกับ

The Most Trusted Forex CFD Provider in the world