INSTALL

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là một trong những hình thức CFD phổ biến nhất. IC Markets Global cung cấp một loạt Hợp đồng kỳ hạn từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Chỉ số ICE Đô la và CBOE VIX. CFD dựa trên Hợp đồng kỳ hạn Trực tuyến được cung cấp độc quyền trên Nền tảng MetaTrader 4 & 5 của IC Markets Global.

Bắt đầu Giao dịch
CFD trên hợp đồng kỳ hạn được định giá trực tiếp từ các thị trường kỳ hạn cơ bản, với hoa hồng, phí tài chính và điều chỉnh cổ tức được tích hợp vào bản thân chênh lệch. IC Markets Global cung cấp chênh lệch cạnh tranh đối với tất cả CFD trên Hợp đồng kỳ hạn của chúng tôi.

Bảng sau đây cho thấy sự lựa chọn của chúng tôi về CFD Hợp đồng kỳ hạn toàn cầu

Chỉ số Biểu tượng
Hợp đồng kỳ hạn Chỉ số ICE Đô la DXY
Hợp đồng kỳ hạn Chỉ số CBOE VIX VIX
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô Brent BRENT
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô WTI WTI
Hợp đồng kỳ hạn

Thông tin

  • Sẵn có 4 Hợp đồng kỳ hạn Toàn cầu để giao dịch
  • Không có phí hoa hồng
  • Đòn bẩy lên tới 200:1
  • Thanh khoản Sâu
  • MetaTrader 4 và 5
  • Giao dịch 24/5
MỞ TÀI KHOản raw spread

Ví dụ về CFD trên Hợp đồng kỳ hạn

Mua Chỉ số Biến động (VIX)

Lợi nhuận gộp trên giao dịch của bạn được tính như sau:
Giá Mở cửa
$14.20
Giá Đóng cửa
$18.20
Khác biệt
4.00 (400 điểm Chỉ số)
Tổng Lợi nhuận Giao dịch
400 x 1 hợp đồng (0,01 USD trên điểm) = 4,00 USD
Mở Vị thế

Giá của VIX là 14.05/14.20. Bạn cho rằng biến động thị trường sẽ tăng, vì vậy bạn quyết định mua vào 1 hợp đồng ở mức 14.20. (Một hợp đồng bằng 0,01 USD mỗi điểm, có 100 điểm trên 1,00 thay đổi trên chỉ số). Không tính phí hoa hồng trên CFD Hợp đồng kỳ hạn.

Đối với mỗi điểm báo giá mua vào của VIX tăng trên 14.20, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 0,01 USD, còn cho mỗi điểm báo giá mua vào giảm dưới 14.20, bạn sẽ mất 0,01 USD.

Đóng Vị thế

Bốn ngày sau, VIX đã tăng lên 18.20/18.35 và bạn quyết định chốt lãi. Bạn đóng vị thế của mình bằng cách bán 1 hợp đồng ở mức 18.20.

Bạn nên lưu ý rằng nếu thị trường đã biến động theo chiều hướng ngược lại, bạn sẽ thua lỗ vượt quá khoản nạp ban đầu của mình.

Thị trường Sắp hết hạn, Thị trường Dầu Giao ngay và Thị trường Có thể giao dịch

Quy trình hết hạn/tái đầu tư của hợp đồng kỳ hạn

CFD trên Hợp đồng tương lai của IC Markets Global được đặt hết hạn hai ngày làm việc trước khi hợp đồng hết hạn trên thị trường cơ sở. Khi CFD trên Hợp đồng tương lai hết hạn, mọi vị thế mở sẽ được đóng ở mức giá thanh toán hợp đồng tương lai; theo báo cáo của sàn giao dịch hợp đồng tương lai. Quy trình này sẽ thường diễn ra vào ngày sau ngày hết hạn. Các vị thế mở không được chuyển sang tháng trước tiếp theo, vì vậy bất kỳ khách hàng nào mong muốn giữ vị thế dài hạn phải mở lại giao dịch trên hợp đồng sẵn có tiếp theo.

Chỉ số Start Date Close Only Date Ngày hết hạn Các tháng của hợp đồng
VIX_N4 16/06/2024 15/07/2024 16/07/2024 July
DXY_U4 13/06/2024 12/09/2024 13/09/2024 September

Thông tin về Thời gian hết hạn của Hàng hóa Mềm:

Hàng hóa Mềm Start Date Close Only Date Ngày hết hạn Các tháng của hợp đồng
Wheat_U4 12/06/2024 14/08/2024 15/08/2024 September
Wheat_Z4 14/08/2024 13/11/2024 14/11/2024 December
Sbean_Q4 19/06/2024 22/07/2024 23/07/2024 August
BRENT_U4 01/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 September
BRENT_V4 25/07/2024 26/08/2024 27/08/2024 October
BRENT_X4 26/08/2024 25/09/2024 26/09/2024 November
BRENT_Z4 25/09/2024 27/10/2024 28/10/2024 December
WTI_Q4 14/06/2024 16/07/2024 17/07/2024 August
WTI_U4 22/07/2024 14/08/2024 15/08/2024 September
VIX_Q4 22/07/2024 19/08/2024 20/08/2024 August
Sugar_V4 19/06/2024 19/09/2024 20/09/2024 October
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_Z4 05/06/2024 01/11/2024 04/11/2024 December
Cocoa_U4 06/06/2024 08/08/2024 09/08/2024 September
Cocoa_Z4 8/8/2024 6/11/2024 7/11/2024 December
OJ_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
OJ_X4 21/08/2024 20/10/2024 21/10/2024 November
Coffee_U4 06/06/2024 08/08/2024 09/08/2024 September
Coffee_Z4 8/8/2024 6/11/2024 7/11/2024 December

Bắt đầu giao dịch

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới