INSTALL
NEW IC Social
|
WebTrader
|
Start Trading
|
Try a Free Demo
|
Contact Us
Tùy chọn nạp tiền
Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ
Đồng tiền Được chấp nhận:
AUD
USD
JPY
EUR
NZD
SGD
GBP
CAD
Thời gian Xử lý Nạp tiền
TỨC THÌ
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
PayPal
Đồng tiền Được chấp nhận:
AUD
USD
JPY
EUR
NZD
SGD
GBP
CAD
HKD
CHF
Thời gian Xử lý Nạp tiền
TỨC THÌ
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Neteller
Đồng tiền Được chấp nhận:
USD
AUD
GBP
EUR
CAD
SGD
JPY
Thời gian Xử lý Nạp tiền
TỨC THÌ
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Neteller VIP
Đồng tiền Được chấp nhận:
AUD
GBP
EUR
CAD
SGD
JPY
Thời gian Xử lý Nạp tiền
TỨC THÌ
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Skrill
Đồng tiền Được chấp nhận:
AUD
USD
JPY
EUR
SGD
GBP
Thời gian Xử lý Nạp tiền
TỨC THÌ
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
UnionPay
Đồng tiền Được chấp nhận:
RMB
Thời gian Xử lý Nạp tiền
TỨC THÌ
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Điện Chuyển khoản
Đồng tiền Được chấp nhận:
AUD
USD
JPY
EUR
NZD
SGD
GBP
CAD
CHF
Thời gian Xử lý Nạp tiền
2-5 business days
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Bpay
Đồng tiền Được chấp nhận:
AUD
Thời gian Xử lý Nạp tiền
12 - 48 giờ
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Nhà môi giới sang Nhà môi giới
Đồng tiền Được chấp nhận:
AUD
USD
JPY
EUR
NZD
SGD
GBP
CAD
CHF
HKD
Thời gian Xử lý Nạp tiền
2-5 business days
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
POLI
Đồng tiền Được chấp nhận:
AUD
Thời gian Xử lý Nạp tiền
TỨC THÌ
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Dịch vụ Ngân hàng qua Internet của Thái Lan
Đồng tiền Được chấp nhận:
USD
Thời gian Xử lý Nạp tiền
15 - 30 phút
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Rapidpay
Đồng tiền Được chấp nhận:
EUR
GBP
Thời gian Xử lý Nạp tiền
It may take up to 2 business days
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Klarna
Đồng tiền Được chấp nhận:
EUR
GBP
Thời gian Xử lý Nạp tiền
It may take up to 2 business days
Nạp tiền Ngay
Tùy chọn nạp tiền
Vietnamese Internet Banking
Đồng tiền Được chấp nhận:
USD
Thời gian Xử lý Nạp tiền
TỨC THÌ
Nạp tiền Ngay

Xử lý thanh toán

Để xử lý nhanh hơn, chúng tôi khuyên tất cả chủ tài khoản nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình từ bên trong Khu vực Khách hàng An toàn. Từ Khu vực Khách hàng An toàn của mình, bạn sẽ có thể nạp tiền vào tài khoản theo thời gian thực sử dụng Thẻ tín dụng, Skrill và Webmoney.

Nếu bạn chưa có quyền truy cập Khu vực Khách hàng An toàn của Chúng tôi, vui lòng làm theo Hướng dẫn Truy cập.

An toàn Tiền vốn

Khi nạp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn, tiền của khách hàng được giữ trong Tài khoản Tín thác của Khách hàng Được tách biệt tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) và Tập đoàn Ngân hàng Westpac (Westpac), cả hai Ngân hàng của Australia được xếp hạng AA. Thanh toán điện tử được xử lý bằng cách sử dụng công nghệ SSL (Lớp cổng bảo vệ) và được mã hóa để đảm bảo an toàn. Mọi thông tin thanh toán là bảo mật và chỉ được sử dụng vì mục đích nạp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn với IC Markets.

Phí Ngân hàng

IC Markets không tính bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho việc nạp tiền hoặc rút tiền. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí khi thanh toán được gửi đến và gửi từ một số tổ chức ngân hàng quốc tế. IC Markets không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ phí ngân hàng nào như vậy.

Thanh toán của Bên Thứ ba

IC Markets không chấp nhận thanh toán từ các bên thứ ba. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả khoản nạp cho tài khoản giao dịch của bạn phải đến từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn. Thanh toán từ Tài khoản Ngân hàng Liên kết / Thẻ tín dụng được chấp nhận nếu chủ tài khoản giao dịch là một trong các bên trong Tài khoản Ngân hàng / Thẻ tín dụng.

Bắt đầu giao dịch với
nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới