INSTALL
NEW IC Social
|
WebTrader
|
Start Trading
|
Try a Free Demo
|
Contact Us
Giá trị này phải là một email hợp lệ
Giá trị không hợp lệ: số điện thoại nên bắt đầu bằng + và bao gồm mã quốc gia và số điện thoại hợp lệ
Xin vui lòng sử dụng ký tự Latin không dấu
Email này đã được sử dụng
Email này đã được sử dụng
I acknowledge that under my responsibility I would like to proceed with the application of International Capital Markets Pty Ltd, a Company which is regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) with Australian Financial Services Licence (AFSL) Number 335692 and is NOT regulated in Europe and is NOT subject to the Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID II”).
I acknowledge that under my responsibility I would like to proceed with the application of Raw Trading Ltd, a Company which is regulated by Financial Services Authority of Seychelles with Securities Dealer Licence number: SD018 and is NOT regulated in Europe and is NOT subject to the Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID II”).
I acknowledge that under my responsibility I would like to proceed with the application of IC Markets Ltd, a Company which is regulated by the Securities Commission of The Bahamas with License No. SIA-F214 and is NOT regulated in Europe and is NOT subject to the Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID II”).
IC MARKETS (AU)
IC MARKETS (EU)
IC MARKETS
IC MARKETS (BS)
IC MARKETS (AU) is the tradename of International Capital Markets Pty Ltd regulated by ASIC
IC MARKETS (EU) is the tradename of IC Markets (EU) Ltd regulated by CySEC
IC MARKETS Global is the tradename of Raw Trading Ltd regulated by FSA
IC MARKETS (BS) is the tradename of IC Markets (BS) Ltd regulated by SCB

Mở Tài khoản Demo

Bắt đầu giao dịch với
nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới