Live Support WebTrader Start Trading Try a Free Demo Contact Us
Giá trị không hợp lệ: số điện thoại nên bắt đầu bằng + và bao gồm mã quốc gia và số điện thoại hợp lệ
Xin vui lòng sử dụng ký tự Latin không dấu
Email này đã được sử dụng
Email này đã được sử dụng
Kế tiếp
Thông tin Cá nhân Liên kết
Cấu hình Tài khoản Liên kết
Joint Declaration
I acknowledge that under my responsibility would like to proceed with the application of International Capital Markets Pty Ltd, a Company which is regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) with Australian Financial Services Licence (AFSL) Number 335692 and is NOT regulated in Europe and is NOT subject to the Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID II”).
I acknowledge that under my responsibility would like to proceed with the application of IC Markets (SC) a Company which is regulated by Financial Services Authority of Seychelles with Securities Dealer Licence number: SD018 and is NOT regulated in Europe and is NOT subject to the Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID II”).

Mở Tài khoản Live

Bắt đầu giao dịch với
nhà môi giới forex ECN Đích thực lớn nhất thế giới
×

Live Support