INSTALL
NEW IC Social
|
WebTrader
|
Start Trading
|
Try a Free Demo
|
Contact Us
ตัวเลือกการฝากเงิน
บัตรเครดิตและเดบิต
ที่รองรับ:
AUD
USD
JPY
EUR
NZD
SGD
GBP
CAD
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
ทันที
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
PayPal
ที่รองรับ:
AUD
USD
JPY
EUR
NZD
SGD
GBP
CAD
HKD
CHF
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
ทันที
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
Neteller
ที่รองรับ:
USD
AUD
GBP
EUR
CAD
SGD
JPY
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
ทันที
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
Neteller VIP
ที่รองรับ:
AUD
GBP
EUR
CAD
SGD
JPY
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
ทันที
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
Skrill
ที่รองรับ:
AUD
USD
JPY
EUR
SGD
GBP
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
ทันที
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
UnionPay
ที่รองรับ:
RMB
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
ทันที
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
โอนเงินระหว่างประเทศ
ที่รองรับ:
AUD
USD
JPY
EUR
NZD
SGD
GBP
CAD
CHF
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
2-5 business days
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
Bpay
ที่รองรับ:
AUD
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
12 - 48 ชั่วโมง
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
โบรกเกอร์ถึงโบรกเกอร์
ที่รองรับ:
AUD
USD
JPY
EUR
NZD
SGD
GBP
CAD
CHF
HKD
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
2-5 business days
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
POLI
ที่รองรับ:
AUD
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
ทันที
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งในประเทศไทย
ที่รองรับ:
USD
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
15 - 30 นาที
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
Rapidpay
ที่รองรับ:
EUR
GBP
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
It may take up to 2 business days
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
Klarna
ที่รองรับ:
EUR
GBP
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
It may take up to 2 business days
ฝากเงินในตอนนี้
ตัวเลือกการฝากเงิน
Vietnamese Internet Banking
ที่รองรับ:
USD
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ
ทันที
ฝากเงินในตอนนี้

การดำเนินการจ่ายเงิน

เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้เจ้าของบัญชีทำการฝากเงินไปยังบัญชีซื้อขายจากภายใน Secure Client Area โดยที่ Secure Client Area ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้แบบรีลไทม์โดยใช้บัตรเครดิต และ Skrill

ถ้าหากคุณยังไม่สามารถเข้าถึง Secure Client Area ของเราได้ โปรดทำตามคำแนะนำในการเข้าใช้งาน

ความปลอดภัยของเงินทุน

เมื่อคุณทำฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายของคุณ เงินทุนของลูกค้าจะถูกเก็บแยกไว้ในบัญชีทรัสต์ของลูกค้าที่ National Australia Bank (NAB) และ Westpac Banking Corporation (Westpac) ซึ่งธนาคารทั้งสองเป็นธนาคารออสเตรเลียเรท AA การจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) และถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ข้อมูลการจ่ายเงินทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายของคุณกับ IC Markets เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

IC Markets ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการฝากเงินหรือถอนเงิน อย่างไรก็ตามคุณควรทราบว่า คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการนำเงินเข้าหรือออกจากธนาคารระหว่างประเทศบางแห่ง IC Markets ไม่มีส่วนรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าว

การจ่ายเงินโดยบุคคลที่สาม

IC Markets ไม่ยอมรับการจ่ายเงินจากบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินฝากทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังบัญชีซื้อขายของคุณมาจากธนาคารภายใต้ชื่อของคุณ การจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่น / บัตรเครดิตร่วม สามารถทำได้ถ้าหากเจ้าของบัญชีซื้อขายมีชื่ออยู่ในกลุ่มเจ้าของบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต

เริ่มต้นทำการเทรดกับ
The Most Trusted Forex CFD Provider in the world