Live Support WebTrader Start Trading Try a Free Demo Contact Us

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

ที่ International Capital Markets Pty Ltd (IC Markets) เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ วัตถุประสงค์ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราคือ การอธิบายถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บ วิธีการที่เราจัดเก็บข้อมูล รวมถึงลักษณะและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้ยังอธิบายถึงตัวเลือกต่างๆ ที่คุณจะสามารถเข้าถึง ปรับเปลี่ยน ลบ หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้จัดเก็บมาจากคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการระบุตัวบุคคลของบุคคลนั้นได้ เพื่อที่จะรักษาสถานะของเราในฐานะโบรกเกอร์ true ECN ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้ได้ เรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายของเรา

เราอาจทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ แบบฟอร์มใบสมัคร การแชท จดหมายข่าว การสัมมนา หรือทางโทรศัพท์ เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุผลและสามารถทำได้ เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากคุณโดยตรงเท่านั้น

โดยทั่วไป IC Markets อาจจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้จากคุณ:
 • ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์;
 • ที่อยู่อีเมล;
 • ข้อมูลด้านการเงิน;
 • ประสบการณ์ด้านการลงทุน;
 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม;
 • และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือการดำเนินการโดยทั่วไป คุณสามารถติดต่อ Data Protection Officer (“DPO”) ของเราได้ที่ compliance@icmarkets.com.au

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งมีความจำเป็นสำหรับ:
 • ให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่คุณ;
 • เก็บข้อมูลการติดต่อที่ได้มีการอัพเดท
 • พิจารณาใบสมัครและการติดต่อจากคุณมาที่เรา; และ
โดยทั่วไปเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ:
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่เราส่งให้แก่คุณ;
 • ความสนใจด้านการเงินของคุณและสถานะทางด้านการเงินของคุณในบางครั้ง; และ
 • รายละเอียดการติดต่อของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติกำเนิด, ความคิดเห็นทางด้านการเมือง, ศาสนา, สหภาพการเทรด หรือการเป็นสมาชิกของสมาคมการเทรดหรือสมาคมอื่นๆ, รสนิยมทางเพศ และบันทึกอาชญากรรมจะไม่ถูกจัดเก็บโดยที่ไม่ได้รับคำยินยอมจากคุณ หรือการจัดเก็บนี้ได้รับการอนุญาตโดยกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่คุณพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บจากคุณโดยตรงเมื่อคุณ:

1. สร้างบัญชีหรือใช้บริการของเรา (ตัวอย่าง: ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขประจำตัว);

2. ร้องขอความช่วยเหลือจากทีมผู้ให้บริการลูกค้าของเรา (ตัวอย่าง: หมายเลขโทรศัพท์);

3. กรอกแบบฟอร์มหรือร้องขอจดหมายข่าวหรือข้อมูลอื่นๆ จากเรา (ตัวอย่าง: อีเมล); หรือ

4. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เราโปรโมท ซึ่างอาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (ตัวอย่าง: แบบสอบถาม, การแข่งขัน เป็นต้น)

อย่างไรก็ตามในการให้บริการของเรา เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ เพื่อให้เราสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราต่อไปได้

แนวทางที่เราอาจทำการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณอาจดูไม่ชัดเจน ดังนั้นเราจึงต้องการอธิบายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงวิธีการและเหตุผลที่เราสามารถเก็บข้อมูล

1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี: นี่คือข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บจากคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา ซึ่งสามารถเป็นหมายเลขบัญชีของคุณ ประวัติการซื้อขาย การติดต่อกับทีมช่วยเหลือของเรา และหมายเหตุหรือรายละเอียดที่อธิบายถึงสิ่งที่คุณร้องขอและสิ่งที่เราได้ตอบกลับ

2) คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของเราและแอพพลิเคชั่นโมบายของเรา: สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการดำเนินงานให้กับหรือโดย IC Markets ซึ่งได้แก่ หน้าโซเชียลมีเดีย ประเภทอุปกรณ์ของคุณ และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานและมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรา ด้วยการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ เราจะสามารถปรับปรุงบริการของเราและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ภาพรวมของการใช้งานบนเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นที่ตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังจะจัดเก็บ IP address ของคุณเพื่อปรับบริการให้ตรงกับการใช้งานของคุณมากย่ิงขึ้น กรุณาดูที่นโยบายคุกกี้ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ: ข้อมูล metadata, ไฟล์บันทึก, คุกกี้/IDs ของอุปกรณ์ และข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ จะถูกจัดเก็บแบบอัตโนมัติเมื่อคุณใช้งานและมีส่วนร่วมในบริการของเรา และยังสามารถรวมไปถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับบริการ เนื้อหา และลิงก์ของเรา (รวมถึงของบุคคลที่สาม เช่น ปลั๊กดินโซเชียลมีเดีย), IP address, ชนิดและการตั้งค่าของบราวเซอร์, วันที่และเวลาที่ใช้บริการ, ภาษาที่ใช้และข้อมูลคุกกี้, ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้บริการ (เช่น ชนิดของอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น), และข้อมูลบางส่วนที่ถูกจัดเก็บอาจสามารถนำมาใช้ในการระบุตำแหน่งของคุณโดยคร่าวๆ ได้

4) ข้อมูลเสริม: เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลแห่งอื่น เช่น ฐานข้อมูลที่เปิดเป็นสาธารณะหรือของบุคคลที่สามซึ่งเราได้ทำการซื้อข้อมูลมา อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้อื่น หรือถ้าหากผู้อื่นให้ข้อมูลของคุณ เราจะใช้ข้อมูลที่ได้รับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับข้อมูลมาเท่านั้น

เราจะไม่มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับองค์อื่น เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ให้บริการที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่ที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่ได้รับเลือกโดยจะขออนุญาตจากคุณก่อน บุคคลที่สามเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลที่เข้มงวด ซึ่งห้ามไม่ให้พวกเขาทำการจัดเก็บ แชร์ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากสิ่งที่พวกเขาได้ทำสัญญาไว้

ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล

เรามีขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่นั้นมีความถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คุณจะสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาและสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องได้

ถ้าหากคุณสอบถามเรา เราจะสามารถยืนยันได้ว่าเราได้ทำการประมวลผลข้อมูลของคุณหรือไม่ และถ้าเรามีการดำเนินการเราจะส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้คุณแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

คุณยังสามารถดูและอัพเดทข้อมูลบนบัญชีของคุณและการเป็นสมาชิกของคุณที่เกี่ยวข้องกับการรับการติดต่อจากเราด้วยการล็อกอินและไปที่หน้า “Account Details”

เราให้ข้อมูลนี้ด้วยความสุจริตใจและข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีความถูกต้องในวันที่ระบุไว้ IC Markets บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับประกันถึงความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความตรงกับวัตถุประสงค์ หรือความถูกต้องของข้อมูลหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ IC Markets ได้

ถ้าหากคุณใช้ข้อมูล เราจะถือว่าคุณใช้ข้อมูลภายใต้ความรับผิดชอบของคุณเอง และคุณควรปรึกษากับ IC Markets ว่ามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกว่าหรือไม่ ซึ่งจะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของคุณได้

การเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย

เราใช้ขั้นตอนด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีล่าสุดในการปกป้องข้อมูลต่างๆ ที่เรามี นอกจากนี้ยังมีการจำกัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใน IC Markets เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมาย

IC Markets จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคลเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้ต่อไปหรือกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้ เรายังจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่ถ้าหากกฎหมายเป็นตัวกำหนดให้เราต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้

นี่คือวิธีการบางอย่างของ IC Market ที่เป็นตัวยืนยันถึงความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

1) บุคคลที่สาม ผู้รับเหมาะ ผู้รับเหมาย่อย ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ ลูกค้า ตัวแทน หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บโดย IC Markets จะต้องมีมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสมและจะต้องปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บุคคลที่สามจะต้องยินยอมที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ IC Markets ได้ยินยอมหรือตามความต้องการของบุคคล

2) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศถ้าหากคุณใช้บริการของเราจากประเทศอื่นที่ไม่มีเซิฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ การสื่อสารระหว่างเรากับคุณอาจทำให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนประเทศ นอกจากนี้เมื่อคุณโทรหาเราหรือเริ่มต้นการแชทกับเรา เราอาจให้บริการคุณจากภายนอกประเทศของคุณ ซึ่งอาจมาจากสำนักงานใหญ่ในออสเตรเลียหรือบริษัทแอฟฟิลิเอตที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น เช่น สำนักงานแอฟฟิลิเอตในไซปรัส ในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการดำเนินการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

3) การปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและคำขอจากผู้บังคับใช้กฎหมายเราให้ความร่วมมือกับทางการและผู้บังคับใช้กฎหมายและภาคเอกชนเพื่อการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับทางการหรือภาคเอกชนตามที่เราเห็นสมควรหรือเหมาะสมเพื่อการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ์และกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือเพื่อป้องกันหรือหยุดกิจกรรมที่เราถือว่าผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม อันดี

เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎของ ASIC และระเบียบข้อบังคับ เราอาจมีความจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามเราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการแจ้งให้คุณได้ทราบ ในกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

4) การวิเคราะห์เว็บไซต์: เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์จากพาร์ทเนอร์ เช่น Google Analytics และ Pingdom เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราหรือโมบายแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงหน้าเพจที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมก่อนที่จะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ระยะเวลาที่คุณใช้กับหน้าเพจแต่ละหน้า ระบบปฏิบัติการและเว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ และข้อมูลเน็ตเวิร์คและ IP เครื่องมือเหล่านี้จะใส่คุกกี้ไว้ในบราวเซอร์ของคุณซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการระบุตัวคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราครั้งต่อไป เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงบริการของเรา

คุกกี้แต่ละตัวจะสามารถถูกใช้งานได้โดยผู้ให้บริการเท่านั้น (ตัวอย่าง: Google สำหรับ Google Analytics) และผู้อื่นจะไม่สามารถใช้คุกกี้นี้ได้ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากคุกกี้อาจถูกส่งและจัดเก็บโดยผู้ให้บริการเหล่านี้บนเซิฟเวอร์ในประเทศอื่นที่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะไม่มีข้อมูลดังเช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะถูกใช้และแชร์โดยผู้ให้บริการเหล่านี้ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละราย คุณสามารถควบคุมเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ด้วยการจัดการการตั้งค่าของคุณผ่านทางนโยบายคุกกี้หรือคุกกี้แบนเนอร์ที่ตรงกับคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

5) การแสดงโฆษณาแบบเจาะจงคุณจะได้เห็นการแสดงโฆษณาแบบเจาะจงหรือการแสดงข้อเสนอตามความสนใจจากกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์อื่นๆ และตามผลิตภัณฑ์ที่คุณได้เป็นเจ้าของอยู่ ข้อเสนอเหล่านี้จะแสดงแบนเนอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขณะที่คุณกำลังท่องอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังได้มีความร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อจัดการการแสดงโฆษณาของเราบนเว็บเพจและเว็บไซต์อื่นๆ พาร์ทเนอร์บุคคลที่สามของเราอาจใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจ และเพื่อวัดประสิทธิภาพของการแสดงโฆษณา ถ้าหากคุณต้องการปิดการแสดงโฆษณาตามความสนใจ กรุณาไปที่หน้าเพจแสดงรายละเอียดของบัญชีหรือคลิกที่ปุ่ม “Unsubscribe” จากอีเมลที่ได้รับ โปรดทราบว่าคุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปรวมถึงข้อมูลสำคัญและอัพเดทต่างๆ ต่อไป

นโยบายคุกกี้ของเรา

ในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา www.icmarkets.com, การแสดงโฆษณา & คุกกี้ติดตามแคมเปญจะถูกใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่คุณกำลังให้ความสนใจ พาร์ทเนอร์ผู้จัดแสดงโฆษณาของเราประกอบไปด้วย Google Adwords, Facebook, Taboola, Twitter, Bing-Yahoo networks ซึ่งช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาแบบเจาะจงบนเว็บไซต์อื่นๆ ตามการทำกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เทคนิคที่พาร์ทเนอร์ของเราใช้จะไม่ทำให้พวกเขาสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น ชื่อ, อีเมล, รหัสไปรษณีย์, หรือหมายเลขโทรศัพท์

วิธีการเข้าถึง อัพเดท หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างง่ายดายนั้น โปรดลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณและไปที่ “Account Details” จากที่นี่คุณสามารถดู อัพเดท หรือลบ (ที่สามารถทำได้), และอัพเดทความชื่นชอบของคุณ โปรดติดต่อทีมช่วยเหลือของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำสำหรับการเข้าถึง อัพเดท หรือลบข้อมูล

ถ้าหากคุณได้ร้องขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลนั้นมีความจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ซื้อไป คำขอนั้นจะได้รับการตอบสนองเฉพาะในส่วนที่ไม่จำเป็นสำหรับบริการที่ได้ซื้อไปหรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราหรือไม่ใช่ส่วนที่จำเป็นต้องเก็บไว้ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราเพื่อร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกแสดงไว้ใน “Account Settings” ของคุณ ในช่วงเวลาปกติเราจะให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้แบบเต็มที่ อย่างไรก็ตามคุณอาจพบเจอช่วงเวลาที่ถูกปฏิเสธการเข้าถึงนี้เนื่องจากเหตุผลทางด้านกฎหมายหรือการจัดการดูแลได้ ถ้าหากการเข้าถึงนี้ได้ถูกปฏิเสธ เราจะแจ้งถึงเหตุผลในการปฏิเสธนี้ให้คุณได้ทราบ

เราจะสื่อสายกับคุณได้อย่างไร

เราอาจติดต่อคุณโดยตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามความจำเป็น เพื่อที่จะติดต่อเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังจะติดต่อคุณพร้อมกับข้อเสนอสำหรับบริการเพิ่มเติมของเราที่เราคิดว่าคุณจะสนใจถ้าหากคุณได้แสดงความยินยอมมาที่เรา หรือตามที่ได้รับอนุญาต คุณไม่จำเป็นต้องแสดงความยินยอมในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ การติดต่ออาจเกิดขึ้นผ่านทาง:

 • อีเมล
 • ข้อความ (SMS)
 • การโทรศัพท์
 • การโทรศัพท์แบบอัตโนมัติหรือการส่งข้อความ

คุณยังสามารถอัพเดทความต้องการในการได้รับการติดต่อจากเรา และ/หรือพาร์ทเนอร์ของเราได้ด้วยการลงชื่อเข้าระบบไปยังบัญชีของคุณ และไปที่หน้า “Account Settings”

ถ้าหากคุณเชื่อว่ามีผู้อื่นให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา และคุณต้องการให้เราลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่เราได้ทำการปรับเปลี่ยนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบ และ/หรือประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเราตามความเหมาะสม เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บ ลักษณะและสถานการณ์การใช้ข้อมูลของเราในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูล

ติดต่อเรา

ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา การดำเนินการของเรา หรือบริการของเรา คุณสามารถติดต่อ DPO ของเราผ่านทางอีเมล compliance@icmarkets.com.au

คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่:

International Capital Markets Pty Ltd

Level 6 309 Kent Street

Sydney NSW

2000 AUSTRALIA


อีเมล : info@icmarkets.com

โทรศัพท์: :+61 (0)2 8014 4280

×

Live Support